Learn more.

”With our experience, knowledge and technology we make sure everyone learns more.”
 

Learn more.

”With our experience, knowledge and technology we make sure everyone learns more.”
 

Alla har rätt till en bra skola.

Vår uppgift är att bidra till att göra det möjligt. Med marknadens modernaste system för administration, med nya spännande applikationer för lärande och kommunikation samt många nya smarta tjänster, kan vi ge dig som arbetar i eller med skolan, fritidshem eller förskolan de verktyg du behöver för att lyckas.

Kommande event

Från:
7 / 5 - 2018
Till:
8 / 5 - 2018
Var:
Växjö
Från:
15 / 5 - 2018
Till:
15 / 5 - 2018
Var:
Växjö
Från:
15 / 5 - 2018
Till:
15 / 5 - 2018
Var:
Stockholm
Från:
16 / 5 - 2018
Till:
16 / 5 - 2018
Var:
Stockholm

Learn more.

I vår snabbt föränderliga värld är det ibland svårt att hänga med. Tiden räcker inte riktigt till och man har kanske inte alltid de verktyg eller den kunskap som behövs för att möta nya krav och utmaningar. Det är här vi på IST kommer in i bilden. I drygt trettio år har vi varit med och hjälpt skolor, människor och verksamheter att möta framtiden. Och det är precis det ”learn more” handlar om – att lära mer, sikta högre och nå längre.